การรักษาระดับโซเดียมให้สมดุล

โซเดียมมีบทบาทสำคัญหลายอย่างในร่างกายเช่นรักษาความดันโลหิตและควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อและเส้นประสาท การรักษาระดับโซเดียมให้สมดุลในขณะออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันปัญหาต่าง ๆ เช่นคลื่นไส้ตะคริวกล้ามเนื้อวิงเวียนศีรษะและอ่อนเพลีย ทั้งระดับสูงและต่ำอาจทำให้เกิดอาการเหล่านี้หลักฐานที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าอาหารเสริมเกลือแร่ไม่ได้ป้องกัน

โดยปกติแล้วความผิดปกติเกิดจากการดื่มมากเกินไปขณะออกกำลังกายซึ่งเจือจางระดับเกลือ ความจริงก็คือการขาดน้ำไม่เป็นอันตรายเหมือนการให้น้ำมากเกินไปการขาดน้ำและภาวะ hypernatremia อาจทำให้เกิดอาการคล้าย ๆ กับ EAH ซึ่งอาจสับสนได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความร้อน จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่านักกีฬา 41 คนมีความไม่สมดุลของโซเดียมเมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน: พบ 11 คนที่มี EAH เนื่องจากมีโซเดียมน้อยเกินไปและ 30 คนขาดน้ำโดยโซเดียมในเลือดมากเกินไป นอกจากนี้ 88% ของความไม่สมดุลของโซเดียมที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันแสดงว่าระดับความร้อนและความชุ่มชื้นนั้นสามารถทำนายความไม่สมดุลของโซเดียมได้มากกว่าแบบหรือประเภทของอาหารเสริมอิเล็กโทรไลต์ ผู้เข้าร่วมแต่ละคนได้รับอาหารเสริมแม้ว่าชนิดปริมาณและลักษณะของการบริโภคแสดงให้เห็นว่าไม่มีผลกระทบต่อระดับโซเดียม