การเติบโตของการส่งออกของไทย

ในไตรมาสแรกของปีนี้มูลค่าการส่งออกของไทยอยู่ที่ 61 พันล้านเหรียญสหรัฐหดตัว 1.64% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในปี 2561 การส่งออกของไทยขยายตัวร้อยละ 6.7 เมื่อเทียบเป็นรายปี อันเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของสงครามการค้าสถาบันการเงินหลายแห่งได้ปรับลดการคาดการณ์การส่งออกในปี 2562 ให้น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของการเติบโตในปีที่แล้ว

หากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ – จีนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการเติบโตของการส่งออกของไทยในปี 2562 จะต่ำกว่าที่เราคาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 2.7 เมื่อเร็ว ๆ นี้ หยุนหยงไทยเจริญเจริญรองประธานบริหารคนแรกและหัวหน้าศูนย์ข่าวกรองเศรษฐกิจความทุกข์ทรมานอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าในห่วงโซ่อุปทานที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าเช่นคอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนวงจรรวมและยางได้แสดงการหดตัว 25.5, 28.8 และ 18.2 เมื่อเทียบเป็นรายปีตามลำดับในครั้งแรก ในสี่ของปีนี้