ความน่าเชื่อถือก้าวสู่สังคมที่ไม่มีเงินสด

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยหลักของคอมพิวเตอร์เพื่อให้มั่นใจว่าระบบจะพร้อมใช้งานทุกครั้งที่ผู้ใช้ต้องการ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในความพร้อมของระบบ ธปท.ได้เปิดตัวนโยบายใหม่ที่กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งต้องเปิดเผยสถิติการหยุดทำงานเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของพวกเขา เป็นผลให้การแข่งขันระหว่างธนาคาร

เพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือของระบบนั้นทวีความรุนแรงมากขึ้น อีกสองข้อกำหนดหลักคือการรักษาความลับและความซื่อสัตย์ การรักษาความลับต้องทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการรั่วไหลของข้อมูลของลูกค้าเพื่อปกป้องลูกค้าจากการบุกรุกความเป็นส่วนตัวเนื่องจากการทำธุรกรรมทั้งหมดของพวกเขาจะถูกบันทึกไว้ในระบบ ความถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปกป้องลูกค้าจากการทำธุรกรรมที่เป็นการฉ้อโกง นั่นคือการจ่ายเงินให้กับบุคคลที่เหมาะสมและไม่มีใครสามารถขโมยเงินจากพวกเขา ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันเช่นรหัสดิจิทัลและบล็อกเชนสามารถรักษาความลับและความสมบูรณ์ของระบบได้ ดังนั้นการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์นั้นไม่ไกลเกินเอื้อม