บาร์เซโลนาให้ผู้หญิงเปลือยกายในสระว่ายน้ำสาธารณะ

หลังกลุ่มรณรงค์ซึ่งเป็นกลุ่มรณรงค์การไม่เลือกปฏิบัติทางเพศยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่สอดคล้องกันของกฎระเบียบการแต่งกายตามสระน้ำสาธารณะหลายๆแห่งของเมืองบาร์เซโลนาเพราะบางแห่งยังจำกัดการเปลือยกายลงว่ายน้ำในสระอยู่หลังจากเกิดการเคลื่อนไหว ทางสภาเมืองเข้าทำการสืบสวนเรื่องนี้ ซึ่งทางสภาเมืองพบว่าสระว่ายน้ำของเทศบาลหลายแห่ง

ยังคงมีกฎระเบียบต่าง ๆ ที่จำกัดสิทธิของสตรีในบางพื้นที่ของสระว่ายน้ำทั้งนี้ทางสำนักงานต่อต้านการเลือกปฏิบัติของสภาเมืองได้ส่งหนังสือไปยังสระว่ายน้ำของเทศบางทุกแห่ง แนะนำให้สระว่ายน้ำทุกแห่ง ให้สิทธิความเท่าเทียม และอนุญาตให้ผู้หญิง สามารถเปลือยกายลงเล่นน้ำได้ โดยต้องไม่จำกัดว่าผู้หญิงจะสวมอะไรลงว่ายน้ำได้บ้างโฆษกสภาเมืองบาร์เซโลนาให้สัมภาษณ์กับซีเอ็นเอ็นว่า ไม่มีกฎระเบียบระบุว่าประชาชนควรสวมใส่อะไรยามที่ลงเล่นน้ำตามสระว่ายน้ำของเทศบาล ซึ่งการเลือกปฏิบัติทางเพศเป็นสิ่งต้องห้าม พร้อมทั้งเน้นย้ำด้วยว่าการเปลือยกายเล่นน้ำไม่ใช่เรื่องใหม่ในเมืองบาร์เซโลนา เพราะสระว่ายน้ำของเทศบาลส่วนใหญ่ อนุญาตให้ผู้หญิงเปลือยกายลงเล่นน้ำเป็นปกติ