บ้านประทับใจ (บ้านเสาร้อยต้น)

posted in: travel news | 0

เรือนไม้สักทั้งหลังแห่งนี้ปลูกขึ้นมาเพื่อตามใจผู้อยู่โดยแท้ แม้เริ่มแรกไม่ได้มีความตั้งใจเปิดให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้เข้าชมแต่อย่างใด แต่ในปัจจุบัน บ้านประทับใจ หรือบ้านเสาร้อยต้น ได้กลายเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของจังหวัดแพร่ที่ทุกคนต้องมาเยี่ยมเยือนชมความงดงามในส่วนต่างๆ ของบ้านที่ปลูกสร้างขึ้นมาด้วยความตั้งใจ บ้านประทับใจนั้นก่อสร้างในปี พ.ศ.2515 และเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2519

โดยคุณพ่อกิจจา ชัยวัณณคุปต์ เจ้าของบ้านที่ออกแบบแปลนและตกแต่งบ้านด้วยตัวเองโดยไม่ใช้สถาปนิกเลย โดยใช้ไม้สักท่อนขนาดใหญ่ตั้งเป็นเสาบ้านจำนวน 130 ต้น ประกอบด้วยตัวบ้านสามหลังสร้างแบบทรงไทยประยุกต์ ที่มีหลังคาสูงติดต่อกัน และหลังคายังประดับหน้าจั่วด้วยกาแลอันเป็นสัญลักษณ์บ้านทรงไทยทางภาคเหนือ ภายในบ้านนั้นประกอบด้วย ห้องพักส่วนตัว ชานมะปรางอันเป็นชานนั่งเล่นใต้ร่มต้นมะปราง ห้องพักรับรองแขกที่มีถึง 5 ห้อง ด้านหลังมีชานตะวันสำหรับนั่งรับแสงแดดในตอนเช้า มีชุดรับแขกที่แกะสลักจากไม้แผ่นเดียวซึ่งเป็นไม้ที่เหลือจากการทำสัมปทานไม้ของบริษัท อีสต์ เอเชียติ๊ก ซึ่งเคยเข้ามารับทำสัมปทานไม้สักในเมืองแพร่ในอดีต ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเมืองแพร่นั้นเคยร่ำรวยด้วยไม้สักมากมายเพียงใด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

Comments are closed.