ป้อมแอมเบอร์นอกเมืองชัยปุระ

ป้อมแอมเบอร์นอกเมืองชัยปุระทำหน้าที่เป็นที่ประทับของราชวงศ์ในสมัยจักรวรรดิโมกุล ย้อนกลับไปในปี 1700 ในช่วงจักรวรรดิโมกุลอำพันซิตี้ซึ่งตั้งอยู่ในภูเขาใกล้กับชัยปุระทำหน้าที่เป็นเมืองหลวงและที่อยู่อาศัยของราชวงศ์ แต่ความแห้งแล้งที่ต่อเนื่องของแอมเบอร์นำผู้ปกครองไปลาดตระเวนหาที่ดินใหม่พร้อมวางแผนที่จะย้ายเมืองหลวงนั่นคือสิ่งที่ชัยปุระเข้ามา

แม้ว่ามันจะไม่ธรรมดาในเวลาที่จะสร้างบนพื้นที่ราบ แต่พื้นที่ก็เป็นยุทธศาสตร์ในหลายระดับอย่างแรกภูเขาโดยรอบจะให้การป้องกันและน้ำ นอกจากนี้สถานที่จะสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับการค้าและการค้าที่มีกำไรเพื่อพัฒนาแผนอึ๊งซิงห์ได้ศึกษาเมืองในยุโรปรวบรวมแผนที่จากทั่วทุกมุมโลกและเกณฑ์สถาปนิก Vidyadhar Bhattacharya ซึ่งเป็นหัวหน้าสถาปนิกชาวอินเดียผู้โด่งดัง