เผยจีนกดดันอียูงดวิจารณ์เรื่องปล่อยข้อมูลโควิด-19 ไม่ถูกต้อง

รอยเตอร์อ้างแหล่งข่าวและจดหมายทางการทูตว่า จีนกดดันสหภาพยุโรปหรืออียู (EU) ให้ขัดขวางการออกรายงานกล่าวหาจีนว่าเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

แหล่งข่าว 4 คนเผยว่า เดิมรายงานกำหนดเผยแพร่ในวันที่ 21 เมษายน แต่ถูกเลื่อนเป็นค่ำวันศุกร์ตามเวลายุโรป และมีการแก้ไขหรือตัดทอนเนื้อความวิจารณ์รัฐบาลจีนบางส่วน หลังจากเจ้าหน้าที่จีนเห็นรายงานต้นฉบับในโพลิติโก สื่อของสหรัฐ ขณะที่จดหมายทางการทูตระบุว่า เจ้าหน้าที่จีนแจ้งเจ้าหน้าที่ยุโรปในจีนว่า หากมีการเผยแพร่ตามเนื้อหาดังกล่าวในวันนั้นจะส่งผลเสียอย่างยิ่งต่อความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย เพราะจะทำให้จีนโกรธมาก พร้อมกับกล่าวหายุโรปว่าพยายามเอาใจคนอื่น ซึ่งน่าจะหมายถึงสหรัฐ

แหล่งข่าวชี้ว่า รายงานต้นฉบับที่แจกจ่ายภายในรัฐบาลอียูเมื่อวันที่ 20 เมษายนกับรายงานที่เผยแพร่ เมื่อวันที่ 24 เมษายนมีความแตกต่างกันหลายจุด เช่น หน้าแรกของต้นฉบับระบุว่าจีนยังคงเผยแพร่ข้อมูลไม่ถูกต้องไปทั่วโลกเพื่อเบี่ยงเบนการถูกกล่าวโทษเรื่องโควิด-19 แพร่ระบาดและปรับปรุงภาพลักษณ์บนเวทีโลก ลูกไม้ที่เปิดเผยและปกปิดเหล่านี้ล้วนถูกสังเกตเห็น แต่หน้าแรกของรายงานในเว็บไซต์ระบุว่าการเผยแพร่ข้อมูลไม่ถูกต้องเป็นฝีมือของกลุ่มที่มีรัฐหนุนหลัง เช่น รัสเซีย จีน

ประเด็นการเผยแพร่ข้อมูลไม่ถูกต้องเป็นเรื่องที่ทางการจีนและสหรัฐต่างกล่าวหากันไปมา แต่อียูเข้าไปติดร่างแหด้วย เพราะอียูเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของจีน ขณะที่จีนเป็นคู่ค้าอันดับสองของอียูรองจากสหรัฐ