โครโมโซมในนิวเคลียสของเซลล์

โครโมโซมในนิวเคลียสของเซลล์สามารถมีบทบาทสำคัญในการทำงานของเซลล์ โครงสร้างของโครโมโซมทำหน้าที่เหมือนกับลายนิ้วมือถือ ถึงแม้ว่าเซลล์ชนิดต่าง ๆ จะมีลำดับดีเอ็นเอเหมือนกัน แต่ก็มีโครงสร้างโครโมโซมต่างกันเพื่อจัดเรียง DNA เช่นการเพิ่มกลุ่มเมทิลไปยัง DNA ของสายพันธุ์ยังควบคุมเวลาและระดับของการแสดงออกของยีน

เมื่อกลุ่มเมธิลถูกยึดติดกับดีเอ็นเอเล็กน้อยยีนมักถูกบล็อกจากการแสดงออกวิธีการแยกต่างหากเพื่อตรวจสอบโครงสร้างของโครโมโซมและรูปแบบเมทิลเลชั่นของแต่ละเซลล์ พวกเขาได้พัฒนาเครื่องมือใหม่ที่สามารถแยกแยะชนิดของเซลล์ตามโครงสร้างโครโมโซมเพียงอย่างเดียว และในปี 2560 พวกเขาจัดเรียงเมาส์และเซลล์สมองของมนุษย์ตามรูปแบบเมทิลเลชัน โครงสร้างของโครโมโซมและรูปแบบเมทิลเลชั่นนั้นเกี่ยวข้องกันอย่างไร มันไม่ชัดเจนว่าแต่ละชุดย่อยของโครงสร้างโครโมโซมสอดคล้องกับชุดย่อยของรูปแบบ methylation หรือว่าชุดข้อมูลสองชุดเมื่อรวมกันจะแสดงชนิดย่อยของเซลล์ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น